معنی و ترجمه کلمه روغن کارى کردن به انگلیسی روغن کارى کردن یعنی چه

روغن کارى کردن

oil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها