معنی و ترجمه کلمه روغن به انگلیسی روغن یعنی چه

روغن

butter
ghee
ghi
grease
lubricant
oil
ointment
oleum
unction
unguent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها