معنی و ترجمه کلمه رونوشت تهیه کردن به انگلیسی رونوشت تهیه کردن یعنی چه

رونوشت تهیه کردن

phototostat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها