معنی و ترجمه کلمه رونوشت خیلى کوچکتر از اصل به انگلیسی رونوشت خیلى کوچکتر از اصل یعنی چه

رونوشت خیلى کوچکتر از اصل

microcopy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها