معنی و ترجمه کلمه رونوشت به انگلیسی رونوشت یعنی چه

رونوشت

copy
counterpart
facsimile
replication
transcript
transcription

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها