معنی و ترجمه کلمه رونویس کننده به انگلیسی رونویس کننده یعنی چه

رونویس کننده

copier
transcriber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها