معنی و ترجمه کلمه روى آب نگاه داشتن به انگلیسی روى آب نگاه داشتن یعنی چه

روى آب نگاه داشتن

buoy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها