معنی و ترجمه کلمه روى دو پا بلند شدن به انگلیسی روى دو پا بلند شدن یعنی چه

روى دو پا بلند شدن

prance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها