معنی و ترجمه کلمه روى زمین تولید شده روى زمینى به انگلیسی روى زمین تولید شده روى زمینى یعنی چه

روى زمین تولید شده روى زمینى

epigene

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها