معنی و ترجمه کلمه روى زمین کشیدن و چرک کردن به انگلیسی روى زمین کشیدن و چرک کردن یعنی چه

روى زمین کشیدن و چرک کردن

bedraggle

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها