معنی و ترجمه کلمه روى سندان کوبیدن به انگلیسی روى سندان کوبیدن یعنی چه

روى سندان کوبیدن

anvil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها