معنی و ترجمه کلمه روى سندان کوبیدن به انگلیسی روى سندان کوبیدن یعنی چه

روى سندان کوبیدن

anvil

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها