معنی و ترجمه کلمه روى سکوب بلند قرار دادن به انگلیسی روى سکوب بلند قرار دادن یعنی چه

روى سکوب بلند قرار دادن

palletize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها