معنی و ترجمه کلمه روى سیخ یا انبر کباب کردن به انگلیسی روى سیخ یا انبر کباب کردن یعنی چه

روى سیخ یا انبر کباب کردن

grill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها