معنی و ترجمه کلمه روى ماشین بولدوزر کار کردن به انگلیسی روى ماشین بولدوزر کار کردن یعنی چه

روى ماشین بولدوزر کار کردن

bulldoze

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها