معنی و ترجمه کلمه روى معده به انگلیسی روى معده یعنی چه

روى معده

epigastrium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها