معنی و ترجمه کلمه روى میز گذاشتن به انگلیسی روى میز گذاشتن یعنی چه

روى میز گذاشتن

table

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها