معنی و ترجمه کلمه روى نیمکت یا مسند قضاوت نشستن یا نشاندن به انگلیسی روى نیمکت یا مسند قضاوت نشستن یا نشاندن یعنی چه

روى نیمکت یا مسند قضاوت نشستن یا نشاندن

bench

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها