معنی و ترجمه کلمه روى هم خوابیده به انگلیسی روى هم خوابیده یعنی چه

روى هم خوابیده

rosulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها