معنی و ترجمه کلمه روى هم رفته به انگلیسی روى هم رفته یعنی چه

روى هم رفته

all told
altogether
average
by and large
overall
totally

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها