معنی و ترجمه کلمه روى هم قرار گرفته به انگلیسی روى هم قرار گرفته یعنی چه

روى هم قرار گرفته

imbricate
jugate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها