معنی و ترجمه کلمه روى هوایا آب شناور ساختن به انگلیسی روى هوایا آب شناور ساختن یعنی چه

روى هوایا آب شناور ساختن

waft

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها