معنی و ترجمه کلمه روى پاشنه گشتن به انگلیسی روى پاشنه گشتن یعنی چه

روى پاشنه گشتن

pivot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها