معنی و ترجمه کلمه روى پرده افکندن به انگلیسی روى پرده افکندن یعنی چه

روى پرده افکندن

screen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها