معنی و ترجمه کلمه روى پرده سینمایا تلویزیون نمایش دادن به انگلیسی روى پرده سینمایا تلویزیون نمایش دادن یعنی چه

روى پرده سینمایا تلویزیون نمایش دادن

screen

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها