معنی و ترجمه کلمه روى پنجه پا ایستادن به انگلیسی روى پنجه پا ایستادن یعنی چه

روى پنجه پا ایستادن

hunker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها