معنی و ترجمه کلمه روى چیزى آب ریختن به انگلیسی روى چیزى آب ریختن یعنی چه

روى چیزى آب ریختن

douse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها