معنی و ترجمه کلمه روى چیزى حک کردن یا نوشتن به انگلیسی روى چیزى حک کردن یا نوشتن یعنی چه

روى چیزى حک کردن یا نوشتن

superscribe


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها