معنی و ترجمه کلمه روى کفل افتادن به انگلیسی روى کفل افتادن یعنی چه

روى کفل افتادن

pratfall

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها