معنی و ترجمه کلمه روى کفل افتادن به انگلیسی روى کفل افتادن یعنی چه

روى کفل افتادن

pratfall


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها