معنی و ترجمه کلمه روپوش دار کردن به انگلیسی روپوش دار کردن یعنی چه

روپوش دار کردن

insulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها