معنی و ترجمه کلمه روپوش کتانى پزشکان و امثال آن به انگلیسی روپوش کتانى پزشکان و امثال آن یعنی چه

روپوش کتانى پزشکان و امثال آن

slop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها