معنی و ترجمه کلمه روکشى با سیم و زر و غیره به انگلیسی روکشى با سیم و زر و غیره یعنی چه

روکشى با سیم و زر و غیره

plating

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها