معنی و ترجمه کلمه روکش با آب آلومینیوم دادن به انگلیسی روکش با آب آلومینیوم دادن یعنی چه

روکش با آب آلومینیوم دادن

aluminize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها