معنی و ترجمه کلمه روکش دادن به انگلیسی روکش دادن یعنی چه

روکش دادن

bonderize


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها