معنی و ترجمه کلمه روگرفت پس از واقعه به انگلیسی روگرفت پس از واقعه یعنی چه

روگرفت پس از واقعه

post mortem dump
postmortem dump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها