معنی و ترجمه کلمه روگرفت گزیده به انگلیسی روگرفت گزیده یعنی چه

روگرفت گزیده

selective dump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها