معنی و ترجمه کلمه رویارویى به انگلیسی رویارویى یعنی چه

رویارویى

encounter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها