معنی و ترجمه کلمه رویان کیسه اى شکل ابتدایى که از دو قشر سلول تشکیل یافته به انگلیسی رویان کیسه اى شکل ابتدایى که از دو قشر سلول تشکیل یافته یعنی چه

رویان کیسه اى شکل ابتدایى که از دو قشر سلول تشکیل یافته

gastraea
gastrea

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها