معنی و ترجمه کلمه رویدادن مجدد به انگلیسی رویدادن مجدد یعنی چه

رویدادن مجدد

recurrence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها