معنی و ترجمه کلمه رویدادن به انگلیسی رویدادن یعنی چه

رویدادن

transpire

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها