معنی و ترجمه کلمه رویداد ناگهانى به انگلیسی رویداد ناگهانى یعنی چه

رویداد ناگهانى

supervenience

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها