معنی و ترجمه کلمه رویداد ناگوار به انگلیسی رویداد ناگوار یعنی چه

رویداد ناگوار

misadventure
mishap

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها