معنی و ترجمه کلمه رویداد به انگلیسی رویداد یعنی چه

رویداد

circumstance
event
happening
occurrence
passage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها