معنی و ترجمه کلمه رویش از روپوست به انگلیسی رویش از روپوست یعنی چه

رویش از روپوست

endomorphism
endomorphy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها