معنی و ترجمه کلمه رویش مو در پشت زهار به انگلیسی رویش مو در پشت زهار یعنی چه

رویش مو در پشت زهار

pubescence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها