معنی و ترجمه کلمه رویش ناهنجار نسوج به انگلیسی رویش ناهنجار نسوج یعنی چه

رویش ناهنجار نسوج

excrescency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها