معنی و ترجمه کلمه رویش کننده به انگلیسی رویش کننده یعنی چه

رویش کننده

vegetative
vegetive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها