معنی و ترجمه کلمه رویش گوشتى به انگلیسی رویش گوشتى یعنی چه

رویش گوشتى

sarcoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها