معنی و ترجمه کلمه روینده بر روى زمین به انگلیسی روینده بر روى زمین یعنی چه

روینده بر روى زمین

epigeal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها