معنی و ترجمه کلمه روینده در میان مواد پوسیده و فاسد به انگلیسی روینده در میان مواد پوسیده و فاسد یعنی چه

روینده در میان مواد پوسیده و فاسد

ruderal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها