معنی و ترجمه کلمه روینده و رشد کننده در درون چیز دیگرى به انگلیسی روینده و رشد کننده در درون چیز دیگرى یعنی چه

روینده و رشد کننده در درون چیز دیگرى

ingrown

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها